Połączona Konferencja - Acoustics 2018

11-14.09.2018 r., Ustka, Polska

Artykuły

Zachęcamy do nadsyłania referatów i udziału w konferencji. Wszystkie referaty muszą być: napisane w języku angielskim. Referaty o objętości maksymalnie 6 stron (włącznie z rysunkami i tabelami) powinny spełniać wymogi edytorskie formatu IEEE templates for conference proceedings.

Materiały konferencyjne

Referaty, które pomyślnie przejdą proces recenzji, zostaną opublikowane w formie elektronicznej w materiałach konferencyjnych Połączonej Konferencji - Acoustics 2018.

Call for papers

Dokument "Call for papers" do pobrania w formacie PDF: