65th Open Seminar on Acoustics

September 11-14, 2018, Ustka, Poland

Scientific Committee

Eugeniusz KOZACZKA - Chairman of the Scientific Committee
Antoni ŚLIWIŃSKI - honorary Chairman of the Scientific Committee

Members of the Scientific Committee (Professors):

Wojciech BATKO
Jens BLAUERT
Zbigniew DĄBROWSKI
Andrzej DOBRUCKI
Grażyna GRELOWSKA
Bożena KOSTEK
Bogumił LINDE
Jerzy LITNIEWSKI
Andrzej NOWICKI
Marek PAWEŁCZYK
Tadeusz PUSTELNY
Andrzej RAKOWSKI
Wojciech RDZANEK
Roman SALAMON
Joachim SCHEUREN
Aleksander SĘK
Andrzej STEPNOWSKI
Michael VORLAENDER
Zbigniew WESOŁOWSKI
Stefan WEYNA
Jerzy WICIAK
Jan ŻERA

Organizing committee

Jacek MARSZAL - President
Natalia GORSKA - Vice-president
Iwona KOCHAŃSKA - Secretary
Jan SCHMIDT - Treasurer
Karol LISTEWNIK - Travel Agent
Andrzej PARTYKA - Webmaster
Wojciech SZYMCZAK