65 Otwarte Seminarium z Akustyki

11-14.09.2018 r., Ustka, Polska

Komitet Naukowy

Eugeniusz KOZACZKA - Przewodniczący Komitetu Naukowego
Antoni ŚLIWIŃSKI - honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

Członkowie Komitetu Naukowego (Profesorowie):

Wojciech BATKO
Jens BLAUERT
Zbigniew DĄBROWSKI
Andrzej DOBRUCKI
Grażyna GRELOWSKA
Bożena KOSTEK
Bogumił LINDE
Jerzy LITNIEWSKI
Andrzej NOWICKI
Marek PAWEŁCZYK
Tadeusz PUSTELNY
Andrzej RAKOWSKI
Wojciech RDZANEK
Roman SALAMON
Joachim SCHEUREN
Aleksander SĘK
Andrzej STEPNOWSKI
Michael VORLAENDER
Zbigniew WESOŁOWSKI
Stefan WEYNA
Jerzy WICIAK
Jan ŻERA

Komitet Organizacyjny

Jacek MARSZAL - Przewodniczący
Natalia GORSKA - Z-ca przewodniczącego
Iwona KOCHAŃSKA - Sekretarz
Jan SCHMIDT - Skarbnik
Karol LISTEWNIK - Pełnomocnik ds. organizacji wycieczki
Andrzej PARTYKA - Strona internetowa
Wojciech SZYMCZAK