65 Otwarte Seminarium z Akustyki

11-14.09.2018 r., Ustka, Polska

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w 65 Otwartym Seminarium z Akustyki, które odbędzie się w dniach 11-14 września 2018r. w hotelu "Grand Lubicz" w Ustce.

Otwarte Seminarium z Akustyki jest największym w Polsce spotkaniem grona akustyków i naukowców związanych z szeroko pojętą akustyką. Na konferencji prezentowane są wszystkie działy akustyki, m.in.: akustyka fizyczna, akustyka techniczna, akustyka środowiskowa, akustyka mowy, akustyka muzyczna, akustyka architektoniczna. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, co jest niezwykle istotne ze względu na interdyscyplinarny charakter akustyki, jako dziedziny wiedzy. Umożliwia to wymianę myśli, metod badawczych, możliwości aplikacyjnych stosowanych przez różnych naukowców i praktyków w różnych gałęziach akustyki.

Główna sesja Seminarium poświęcona zostanie następującej tematyce:

 • Akustyka biomedyczna
 • Akustyka budowlana i akustyka wnętrz
 • Akustyka fizyczna
 • Akustyka muzyczna i akustyka mowy
 • Walka z hałasem
 • Elektroakustyka i przetwarzanie sygnałów

Organizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Gdański
 • Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk

Patronat:

 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersystet Gdański
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • European Acoustics Association